Behandlingsformer

Eftersom varje människa är unik används olika tekniker för olika patienter, gemensamt för teknikerna är dock att öka rörlighet och minska eventuell smärta. Nedan redogörs kort för några av teknikerna:

Manipulation
Snabba impulser där det fysiologiska rörelseomfånget är minskat. Rörligheten ökar och smärtan minskar.

Artikulering
Rytmiska rörelser med samma önskade effekt som manipulationer. Denna metod ger en integrerande och invänjande effekt på vävnader runt aktuell led.

Visceral behandling
Motverkar nedsatt rörlighet mellan organen. Genom detta kan man även påverka ryggradens rörlighet och nerverna och därmed minska eventuell smärta.

Kraniell behandling
Princip som kan användas på hela kroppen där osteopaten jobbar med den inneboende rörelsen utan att tillföra stor rörelse utifrån.

Balanced Tension
En teknik där en led hålls i ett läge där optimal avslappning sker. Förväntad effekt är att leden skall återgå till neutralt läge när muskler och ledband slappnat av.

Muscle Energy Techniques
Teknik där ledens rörlighet förbättras genom påverkan på omkringliggande muskulatur.