Om osteopati

En osteopat behandlar störningar i det muskeloskeletala som i sin tur påverkar flöde av lymfa, blod och nervförsörjning. Genom att skapa utrymme och rörelse i utsatta områden ökas syreförsörjningen till vävnaderna i det drabbade området genom ökad cirkulation.

Osteopati är en behandlingsform som har en uttalad filosofi:

Kroppen är en enhet där alla delar är beroende av varandra. Kroppen är kapabel till självläkning och struktur och funktion är beroende av varandra.

Vad betyder detta för dig som patient?
Jo, osteopaten tar en grundlig sjukdomshistoria och gör en grundlig undersökning och gör efter detta en behandlingsplan baserad på fynden och ovanstående grundprinciper.